Een alarmoproep installatie is een kritisch onderdeel met betrekking tot de veiligheid van uw lift:

• Wist u dat in Nederland een niet werkende spreekluister verbinding in een lift de grootste categorie afkeur is bij de jaarlijkse controle?
• Wist u dat bovenstaande afkeur in de meeste gevallen veroorzaakt wordt door het ontbrekende van een actieve telefoonlijn?
• Wist u dat ELSECO door het dagelijks monitoren van de spreekluisterverbinding u kan garanderen dat de spreekluisterverbinding altijd functioneert en dat het bij een “ELSECO” – lift nooit meer zal voorkomen dat hij hierop wordt afgekeurd?
• Wist u dat u als lift eigenaar volgens de Europese wet- en regelgeving verplicht bent uw spreekluister verbinding dagelijks te controleren?
• Wist u dat ELSECO u deze zorgen geheel uit handen kan nemen en dit namens u organiseert ?

Via uw alarmoproep installatie kunt u niet alleen de lift telefoon monitoren maar ook de gehele lift:

• Wist u dat in bijna ieder lift onderhoudscontract performance afspraken worden gemaakt tussen lifteigenaar en onderhoudsbedrijf?
• Wist u dat er met name afspraken worden gemaakt over de totale beschikbaarheid van de lift, het aantal onderhoudsbeurten en over de aanrijdtijd van de monteur in het geval van een opsluiting / storing?
• Wist u dat ELSECO deze key performance indicatoren op een objectieve manier inzichtelijk/meetbaar kan maken en u op die manier kan bijstaan in het beheren van uw liften?
• Wist u dat ELSECO hierbij samenwerkt met bijna alle liftadviseurs waarbij aantoonbaar de key performance indicatoren verbeteren terwijl tegelijkertijd de onderhoudskosten dalen.

Camera bewaking in liften en gebouwen:

• Wist u dat vandalisme in sommige liften / gebouwen met afstand de grootste kosten post is en in hoge mate bijdraagt aan de verloedering van de leefomgeving?
• Wist u dat cameratoezicht (gecombineerd met een actief opvolgingsbeleid) een bewezen succesvolle aanpak tegen vandalisme is en in sommige gevallen zelf volledig verbannen heeft?
• Wist u dat cameratoezicht aan specifieke wettelijke vereisten moet voldoen?
• Wist u dat ELSECO als leverancier van camerabewaking systemen voor woningbouwverenigingen vele succesvolle voorbeelden kan overleggen waar vandalisme samen met de wijkbeheerder zo goed als verbannen is?
• Wist u dat de kosten voor camera bewakingssystemen vaak al binnen enkele jaar zijn terugverdiend. In sommige gevallen zelfs binnen een jaar. Maar nog belangrijker dat de woonkwaliteit & gevoel van veiligheid substantieel verbeteren?